BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

BIỂU PHÍ KÝ GỬI VẬN CHUYỂN CHÍNH NGẠCH
Nhóm hàng Quảng Châu – Hà Nội Quảng Châu – Hồ Chí Minh
Theo Kg Theo M3 Theo Kg Theo M3
Các mặt hàng thỏa mãn điều kiện đi chính ngạch 4.000đ – 5.000đ 1.300.000đ – 1.500.000đ 4.000đ – 5.000đ 1.300.000đ – 1.500.000đ
  1. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ QUẢNG CHÂU – VIỆT NAM
    Là chi phí chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, bao gồm:
    Phí vận chuyển (bảng dưới) (áp dụng từ ngày 01/01/2024)

Đơn hàng sẽ được áp dụng tính phí theo giá kg hoặc giá m3, tùy thuộc cách tính nào có giá trị cao hơn (đơn vị tính: vnđ)

(**) ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA:
Hàng hóa để Vận chuyển cần thỏa mãn các điều kiện sau:

– Cân nặng hoặc kích thước lô hàng tối thiểu: 300kg – 2cbm
***Lưu ý:

  • Chưa bao gồm phí phát sinh trong trường hợp lô hàng cần nâng hạ, bốc dỡ
  • Chưa bao gồm chi phí liên quan nếu lô hàng có thêm các giấy phép con (kiểm tra chất lượng, công bố hợp quy…)
  1. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA VIỆT NAM

Phí vận chuyển nội địa Việt Nam là chi phí chuyển hàng từ kho phân phối nội địa Việt Nam tới địa chỉ nhận hàng của Quý khách.

 

  1. PHÍ DỊCH VỤ GIA TĂNG

Là chi phí không bắt buộc (ủy thác, bảo hiểm hàng hóa…), Quý khách có thể lựa chọn hoặc không

  1. Phí gia cố hàng hóa

Sử dụng cho những nhóm hàng đặc biệt, bao gồm: Đóng gỗ, quấn bọt khí hay chèn bọc sản phẩm bằng những vật liệu chuyên dụng đối với mặt hàng dễ vỡ như gốm, sứ, thủy tinh, đèn trang trí…
Với một số mặt hàng đặc thù riêng, để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, IVINCI sẽ tư vấn và yêu cầu Khách hàng sử dụng thêm hình thức bọc gói hàng hóa bằng vật liệu bọt khí.